quy định chung

Người đọc được phép bình luận trên tất cả bài viết trên website .Nhưng không được phép sử dụng ngôn từ thô tục ,kích động bạo lực,khiêu dâm làm ảnh hưởng đến cộng đồng.Mọi ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ qua email:tadienbacninh2020@gmail.com

Website không thu thập dữ liệu cá nhân và chế độ cookies của người dùng ,độc giả được phép để lại bình luận và ý kiến của bản thân trên mỗi bài viết mà không cần phải đăng nhập.

Website được lập ra với mục đích chia sẻ kiến thức tới cộng động do đó người đọc được phép chia sẻ bài viết qua mạng xã hội ,blog cá nhân hoặc các loại truyền thông khác