Gương Bát Quái phong thủy mặt gương Lồi bằng đồng

LOẠI : GƯƠNG BÁT QUÁI LỒI

SIZE :3CM-6CM-8CM-12CM-16CM

ĐỘ Dày: 2-4 MM

VẬT LIỆU: ĐỒNG NGUYÊN CHẤT

NƠI BÁN : HÀ NỘI

SKU: MSL04

Danh mục: Từ khóa: