Gương bát quái phẳng treo phong thủy

LOẠI : GƯƠNG BÁT QUÁI PHẲNG

CHẤT LIỆU : HỢP KIM KẼM MẠ ĐỒNG

KÍCH THƯỚC: 12 CM

TRỌNG LƯỢNG: 100 GR

SKU: MSP 03

Danh mục: Từ khóa: