Rửa nhục chuốc oán

Giết …. Giết hắn cho ta .Lời vừa dứt thì một tiếng hét lớn vang nên  tại một công trường xây dựng, một người công nhân bị ngã từ tầng thượng xuống đất của một tòa nhà cao tầng đang thi công.Những người làm gần đó hốt hoảng  tiến sát tới nạn nhân để xem xét tình trạng của anh ta với ý định cứu chữa cho người bị nạn.Nhưng vì độ cao quá lớn mà người này đã tử vong ngay tại chỗ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.