Tâm linh huyền bí

Tâm linh huyền bí là một khái niệm về những sự vật sự việc trong vũ trụ với nhiều bí ẩn và nằm ngoài phạm vi hiểu biết của con người.